ks kurve เพราะอะไรถึงกลายเป็น Pod System ยอดนิยมจนถึงปัจจุบัน

Kardinal Kurve หรือ KS Kurve ถูกออกแบบเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ที่ใช้ระบบ POD CLOSE SYSTEM ที่มีความปลอดภัยกว่า บุหรี่ไฟฟ้าแบบทั่วไปแล้ว KS Kurve ได้พัฒนา แผ่นเซรามิกตัวนำความร้อน ที่เพิ่มการป้องกันถึง 4 ชั้น และเทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึม 12 ชั้น ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานและรสชาติที่ดียิ่งขึ้นรูปแบบนิคโคตินแหลวแบบ Salt Nic ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป

อีกทั้งเรามีการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทำให้ผู้สูบรู้สึกอิ่ม มีความหอมสดชื่นตั้งแต่เริ่มจนหยุดสูบ เรียกได้ว่า Kardinal Kurve หรือ KS Kurve แก้ทุกปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันในการเข้าสังคม หรือเวลาของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ